Pabi gwyn pecyn o 5

Pabi gwyn pecyn o 5

Regular price £5.00

Mae’r pabi gwyn yn coffáu holl ddioddefwyr rhyfel, yn sifilaidd ac yn filwrol, ar naill ochr y brwydro a’r llall. Mae hefyd yn herio ymdrechion i glodfori neu ddathlu rhyfel, yn ogystal â naratif cenedlaetholaidd sy’n canolbwyntio ar ddioddefwyr milwrol ar un ochr yn unig.

Mae’r pabi gwyn yn helpu i feithrin diwylliant o heddwch, drwy ein hannog i fynd i'r afael ag achosion rhyfel, megis anghydraddoldeb a’r fasnach arfau, ac i ddod o hyd i ddulliau di-drais yn lle rhyfel.

Heddiw, mae mwy na 90% o’r bobl sy’n marw mewn rhyfel yn sifiliaid.

Gwisgwyd pabïau gwyn am y tro cyntaf yn y 1930au yn sgil y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae neges heddwch y pabïau gwyn yn parhau i fod o gryn bwys heddiw pan fo mwyafrif y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu mewn rhyfel yn sifiliaid, yn aml yn fenywod a phlant.

Sut i gymryd rhan

Os hoffech hyrwyddo’r pabïau gwyn a’r hyn y maent yn ei gynrychioli yn eich ardal, gweithle, siop, caffi, prifysgol, ysgol neu grŵp ffydd, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Ewch i’n gwefan neu cysylltwch â ni i gael gwybod am ein hymgyrchoedd, ein digwyddiadau a’n seremonïau cofio.

Undeb Llw Heddwch

Caiff pabïau gwyn eu dosbarthu gan yr Undeb Llw Heddwch (PPU), sefydliad pasiffistaidd seciwlar hynaf y DU. Bydd unrhyw elw yn mynd tuag at waith addysg ac ymgyrchu’r PPU ar feithrin heddwch a herio militariaeth.


Share this Product


More from this collection