Pabi gwyn pecyn o 5 (Welsh white poppies)
Pabi gwyn pecyn o 5 (Welsh white poppies)
Pabi gwyn pecyn o 5 (Welsh white poppies)

Pabi gwyn pecyn o 5 (Welsh white poppies)

Regular price £5.00

New design - This pack contains the new white poppy design, which is recyclable, 100% plastic free and produced by a workers' co-operative in the UK.

 

Pabi Gwyn

Gwisgwyd pabi gwyn am y tro cyntaf yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, er mwyn cynnal neges allweddol Sul y Cofio, “Byth eto”.  Mae’n cynrychioli tair elfen.

  • Cofio holl ddioddefwyr rhyfel, yn cynnwys pobl sy’n cael eu lladd mewn rhyfeloedd ar hyn o bryd, yn ogystal â’r rhai a anghofir fel dinasyddion a ffoaduriaid.
  • Herio militariaeth, yn ogystal ag unrhyw ymgais i fawrygu a dathlu rhyfel.
  • Ymrwymo i heddwch ac i geisio atebion di-drais i wrthdaro heddiw.

Rhannwch y Neges

Hoffech chi gefnogi ymgyrch y pabi gwyn?  Byddem yn falch o glywed gennych. Mae sawl dull o gynorthwyo, fel dosbarthu’r pabi gwyn yn eich cymuned, gweithle, ysgol neu grŵp crefyddol, neu gynnal seremoni pabi gwyn.

Dosberthir y pabi gwyn gan y Peace Pledge Union. Rydym yn gwrthwynebu militariaeth, yn hybu dulliau di-drais, ac yn addysgu dros heddwch.


Share this Product


More from this collection